R a i n f o r e s t - S a d e m e t s ä

Front page Aquatic Plants Aquatic Animals
Poison Dart Frogs Terrestrial Animals Wallpapers

Terrestrial Animals

Araneus sp.

Araneus sp.

Araneus sp.
Family: Araneidae
Possibly Araneus diadematus.

- back to top -